Refinansiering

Er du misfornøyd med låneløsning eller betingelser i banken din? Du kan spare mye ved å samle alle lån til ett lån, og/eller flytte lånet til en annen bank. Rentebetingelsene kan forbedres og det blir samtidig lettere å holde oversikt.

Svært mange synes det er vanskelig å holde oversikt over hvorvidt man har de lånebetingelser man har krav på i banken. Andre kvier seg for å be banken om å sette ned renten, selv om renten ligger godt over markedsrente. Mange betrakter også en låneavtale som ble inngått med banken for ett til tre år siden som bindende, selv om behovene er endret siden avtaleinngåelsen.

Vi i Finans Partner skreddersyr den løsningen du vil ha, og sørger for at du får rentebetingelser som er blant markedets laveste gjennom hele lånets løpetid. Vi ordner det formelle – oppsigelse/innfrielse i gammel bank inkludert.

0%

0%

4%

1421

kr pr.mnd

Principal & Interest 1421

Monthly Taxes 1421