Om Finans Partner

Som finansagent for SpareBank 1 Midt-Norge og Bank2 skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de nevnte bankene. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn.

Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra banken på bakgrunn av inngåtte avtaler formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende bank, jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank. Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter, kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom misligholdet gjelder andre forhold, for eksempel investeringsråd avgitt av oss, kan eventuelle klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 - 16. I dag er vi ikke tilknyttet agent etter Verdipapirhandelloven.

Her kan du laste ned og lese våre forretningsvilkår i pdf-format.

pdfForretningsvilkår Finans Partner

Personvern er retten til å bestemme over egne personopplysninger. 

Kunder som ønsker å reklamere på tjenester utført av Finans Partner.

Her er finner du linker til kurser og hjemmesider til våre nåværende og gamle samarbeidspartnere.

Kontaktpersoner i Finans Partner.