Livsforsikring inkludert uføreforsikring

Er sikkerhetsnettet rundt din familie godt nok?

Mange familier går rundt i den tro at forsikringsdekninger via arbeidsgiver eller andre dekninger ivaretar familieøkonomien selv om noen skulle falle fra eller bli ufør. Det kan vise seg å få store følger. Når en forsørger i familien faller fra eller blir ufør, faller som regel familiens inntekter dramatisk.

En forsikringsutbetaling vil kunne slette eller redusere familiens gjeldsforpliktelser og gi en økonomisk buffer for fremtiden. Det er også mulig å etablere dekninger som sikrer årlige inntekter ved død eller uførhet. I mange tilfeller er forsikring helt avgjørende for at familien skal kunne klare seg økonomisk fremover, beholde boligen og opprettholde levestandarden man er vant til. Alle bør være klar over risikoen og forsikringsbehovet til seg og sine nærmeste.

Vi i Finans Partner har spesialisert oss på rådgivning på dette området. Ta kontakt med en av våre rådgivere for å forsikre deg om at sikkerhetsnettet du har bygd rundt deg og din familie er solid nok.

Vi samarbeider med Nordea Liv på livsforsikring.

Skal vi ta en prat?
Kontakt oss