For deg som ønsker å oppnå meravkastning utover risikofri rente, men som ikke ønsker å ta nevneverdig risiko.

- Trygg plassering på kort sikt

Pengemarkedsfond kjøper rentebærende verdipapirer som obligasjoner og sertifikater, der lånene står til forfall om kort tid. Dette gjør at risikoen er svært lav, og fondet svinger derfor lite i verdi.

Pengemarkedsfond er et godt alternativ til vanlig banksparing. Pengemarkedsfond passer for deg som vil ha sparepengene som en reserve til uventede utgifter eller bare skal plassere penger på kort sikt (inntil ett år).

Avkastningen ligger normalt fra en halv til to prosent over bankrenten.

(Anbefalt sparetid: minst 1-2 år)

Sparekalkulator

Med denne kalkulatoren kan du beregne fremtidig verdi av din sparing ved fast engangsbeløp, et fast beløp hver måned eller begge deler.

Result:

After  years the amount has grown to  NOK