For deg som ønsker å spare på mellomlang sikt og med moderat risiko.

- For mellomlang sparing

Et obligasjonsfond kjøper obligasjoner lånepapirer som stat, fylke, kommune og større offentlige selskaper utsteder for å få inn kapital. Kursen på obligasjonene påvirkes av den generelle renteutviklingen i samfunnet. Når markedsrenten stiger, synker prisen, og motsatt.

Obligasjonsfond har en jevnere verdiutvikling enn aksjefond. Siden svingningene er lavere, kan du forvente lavere avkastning over tid. Obligasjonsfond passer for mellomlang sparing, eller for deg som ønsker en jevn, årlig renteavkastning med lav til moderat verdisvingning.

Historisk sett har obligasjonsfond gitt en avkastning på to til fire prosent over bankrentene.

(Anbefalt sparetid: minst 2-4 år)

Sparekalkulator

Med denne kalkulatoren kan du beregne fremtidig verdi av din sparing ved fast engangsbeløp, et fast beløp hver måned eller begge deler.

Result:

After  years the amount has grown to  NOK