For deg som ønsker å spare i både aksje- og rentemarkedet og som ønsker moderat til høy risiko.

- Blandingen bestemmer avkastningen

Kombinasjonsfond investerer både i aksje- og rentemarkedet. Verdisvingningene avhenger av blandingsforholdet. Jo mer du sparer i aksjer, desto større svingninger. I vanlige kombinasjonsfond ligger forholdet mellom renter og aksjer mer eller mindre fast.

Fordelen ved å spre pengene i to ulike markeder ligger i at når aksjemarkedene går opp, går som regel rentemarkedene ned, og motsatt. I enkelte kombinasjonsfond er fordelingen mellom aksjer og renter mer fleksibel og kan variere sterkt over tid. I slike fond er det viktigere med beskyttelse av sparekapitalen enn positiv avkastning

Avkastningen i kombinasjonsfond vil normalt ligge mellom aksje- og pengemarkedsfond. Kombinasjonsfond passer for deg som ønsker å spare både i aksje- og rentemarkedet, og kan tåle moderat til høy verdisvingning underveis.

(Anbefalt sparetid: minst 3-5 år)

Sparekalkulator

Med denne kalkulatoren kan du beregne fremtidig verdi av din sparing ved fast engangsbeløp, et fast beløp hver måned eller begge deler.

Result:

After  years the amount has grown to  NOK