For deg som skal spare langsiktig og ønsker å utnytte svingninger i markedet til å oppnå høy avkastning, kan vi i Finans Partner tilby rådgivning for optimal tilpasning av sparing i aksjefond.

Alle aksjefond er selvfølgelig ikke like. Følgende elementer gjør at alle aksjefond i realiteten er forskjellige:

  • Forvalter - Den eller de personer som har fått mandat til å bestemme hvilke aksjer (enkeltaksjer) som fondet til enhver tid skal være investert i.
  • Mandat - Kan beskrives som en fullmakt fra fondet til forvalter om hvordan pengene i fondet skal investeres. Et enkelt mandat for forvalter kan være: Kapitalen i fondet skal til enhver tid være 100 % investert i aksjer i norske selskaper notert på Oslo Børs.
  • Mål - Høy relativ avkastning. Det betyr at et aksjefond med mandat til å investere på Oslo Børs vil måle egen innsats ved å sammenligne fondets avkastning med hvordan indeksen på Oslo Børs har gått i samme periode. Hvis indeksen på Oslo Børs har falt med 40 % i en periode, så vil en forvalter være svært fornøyd om fondet har falt med bare 30 %.

Ved valg av aksjefond bør man derfor være klar over forvalterrisiko – hvor dyktig har forvalteren vært til å skaffe avkastning til investorene i forhold til andre forvaltere av fond med samme mandat? Man bør også være bevisst på markedsrisiko – i hvilket marked er det størst potensial for vekst?

Hvis du er en kunde som har et langsiktig perspektiv på sparing i aksjefond, kan det også lønne seg å tenke litt på skattetilpasning. Ved å investere i enkeltfond, kan det bli uforholdsmessig dyrt å skifte fra et fond til et annet.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å få vite hva som er optimal tilpasning for deg.

Sparekalkulator

Med denne kalkulatoren kan du beregne fremtidig verdi av din sparing ved fast engangsbeløp, et fast beløp hver måned eller begge deler.

Result:

After  years the amount has grown to  NOK