Skadeforsikring

Hvor trygg er du på at du har sikret dine og din families eiendeler godt nok?

Mange velger å kjøpe sine skadeforsikringer via ulike leverandørers nettsider, eller via en samtale med en forsikringskonsulent pr. telefon.
Ofte velges det forsikringsselskapet som kommer billigst ut.

Vår erfaring er dessverre at så mange som 8 av 10 har mangelfulle dekninger.
De feilene vi oftest ser er:

  • Feil bruttoareal på hus/hytte (Kan føre til lavere forsikringsutbetaling enn forventet)
  • Forsikringsobjekter mangler i polisen – uthus, naust, garasje og liknende (Ingen erstatning hvis ting skjer)
  • Feil kjørelengde på bil (Fører til avkorting dersom uhellet er ute)
  • Feil i polisen når det gjelder sikkerhetstiltak (Fører til avkortet skadeoppgjør)

Vi tilbyr grundig og uforpliktende gjennomgang av dine forsikringsbehov, slik at det ikke oppstår tvil om at alle dekninger er på plass hvis uhell skulle inntreffe.

 Finans Partner samarbeider med Tryg forsikring, norges tredje største forsikringsleverandør.

Skal vi ta en prat?
Kontakt oss