Alle norske arbeidsgivere er pålagt ved lov å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen har standardiserte erstatningssummer, og betegnes ofte som bedriftens forsikringsmessige plattform.

Forsikringen dekker yrkesskader inntruffet i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden samt likestilte yrkessykdommer. Belastningslidelser er ikke dekket under yrkesskadeforsikringer, og forsikringen dekker heller ikke de ansatte på vei til og fra arbeidet. Forsikringen utbetales ved følgende hendelser:

  • varig medisinsk invaliditet
  • varig ervervsuførhet (fremtidig inntektstap)
  • død

Forsikringen kan utvides med høyere forsikringssummer og tilleggsdekninger som en del av en total personalforsikringspakke.

Våre rådgivere vil sørge for at du og ansatte i din bedrift har et sikkerhetsnett hvis noe skulle skje. Ta kontakt med oss så fort som mulig for å avtale tid for en gjennomgang!